Reacties op: Lucia de B. vrijgesproken http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/ Ionica & Jeanine Tue, 20 Apr 2010 14:49:48 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 Door: George http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36073 Tue, 20 Apr 2010 14:49:48 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36073 @Jeanine: ik twijfel niet aan je bedoelingen; wat je bedoelde met het geheel van je oorspronkelijke bijdrage is mij duidelijk, en, wat mij betreft, onomstreden.

Ik had alleen bezwaar tegen die ene zin uit je stuk die ik heb aangehaald. Je vat daarin de bevindingen van het Hof samen in het arrest van 14 april. Als iemand over de hele zaak weinig meer weet dan er in jouw stukje staat, dan geeft die zin een vertekend beeld.

"Het staat niet eens vast dat ..." zou eigenlijk moeten zijn: "Het staat nu vast dat niet ...".

In de tweede alinea van je laatste bijdrage, hier vlak boven, doe je het weer: "terwijl überhaupt niet duidelijk is dat ..." moet zijn: "terwijl duidelijk is dat niet ..."

Jouw formulering laat twijfel over wat er gebeurd is, en na dit proces hoort er geen ruimte meer te zijn voor twijfel. Natuurlijk zijn er veel kwesties waarover wij nooit iets zeker zullen weten. In dit geval, van iemand die eerst tot levenslang is veroordeeld, en nu zo overtuigend van schuld is vrijgesproken, moet je dat soort twijfels een ogenblikje voor je houden.

]]>
Door: Jeanine http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36062 Mon, 19 Apr 2010 13:48:06 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36062 @ George: je schrijft "Het lijkt een ‘veilige’ formulering, die niet in strijd is met de feiten, en toch vind ik het niet leuk, niet in dit geval."

Ik bedoelde het niet als een veilige formulering hoor, ik bedoelde een soort verontwaardiging uit te drukken: iemand kan blijkbaar tot levenslang veroordeeld worden terwijl überhaupt niet duidelijk is dat het om een onnatuurlijke dood gaat. Dat is hoe de zin bedoeld is, blijkbaar is dat niet duidelijk dan, maar zo lees ik het nog steeds als ik het stukje teruglees.

]]>
Door: George http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36058 Sat, 17 Apr 2010 18:02:41 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36058 "Het staat niet eens vast dat de slachtoffers überhaupt door toedoen van menselijk handelen zijn omgekomen."

Het lijkt een 'veilige' formulering, die niet in strijd is met de feiten, en toch vind ik het niet leuk, niet in dit geval.

Het Gerechtshof in Arnhem, en de geraadpleegde deskundigen zijn het er, in tegenstelling tot eerdere rechters, over eens dat er voor de conclusie 'niet-natuurlijke dood' -dat is: ongeluk of misdrijf- eerst bewijs moet zijn. De deskundigen hebben verklaard dat je, in het soort gevallen waar het hier om gaat, alleen tot een niet-natuurlijke dood kunt concluderen op basis van een obductie, sectie post mortem.

Lucia de Berk was veroordeeld voor 7 moorden en 3 pogingen. In slechts 4 gevallen is sectie verricht. In 2 gevallen, waarbij het lijkje lang na de dood is opgegraven, kon geen enkele conclusie worden getrokken. In één geval had de patholoog-anatoom van toen geconcludeerd tot een natuurlijke dood.

Blijft nog één geval over, het zogenoemde feit 1, tevens het belangrijkste feit in de eerdere processen. Het OM beschouwde feit 1 als zijn sterkste zaak, en het vormde destijds voor het ziekenhuis de aanleiding om andere medische dossiers na te vlooien. De huidige deskundigen, en het Gerechtshof, zijn het erover eens dat de resultaten van de secties (het waren er twee) eerder verkeerd zijn geïnterpreteerd, terwijl andere, later opgedoken, betrouwbare, gegevens uit het medisch dossier wijzen op de onmogelijkheid van een vergiftiging met digoxine. Dat laatste was de beschuldiging.

Bovendien geldt voor zowel feit 1, als voor de negen andere dat een natuurlijke doodsoorzaak een uiterst waarschijnlijke verklaring is voor het overlijden, dan wel de plotselinge medische crisis.

Kortom "Het staat niet eens vast ..." zou moeten zijn: er is geen spatje bewijs voor enig vermoeden van een niet-natuurlijke dood, en dus ook niet voor een vermoeden dat ook maar iemand iets akeligs gedaan zou hebben.

De rekensommetjes speelden, tussen twee haakjes, in het proces allang geen enkele rol meer, al moet ik zeggen dat ik vind dat het Gerechtshof zich nog wel even duidelijk had kunnen uitlaten over het begrip schakelbewijs.

Het arrest van het Gerechtshof Arnhem is te vinden onder:
http://www.rechtspraak.nl, zoeken op LJN BM0876.
De individuele gevallen worden behandeld in rechtsoverweging 3.2. Het is een lange lap tekst, en je moet ook een paar verwijzingen volgen.

Toch zou ik zeggen: lees, en huiver.

]]>
Door: fred schalekamp http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36046 Thu, 15 Apr 2010 11:13:32 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36046 Een paar jaar geleden stond in de Pythagoras ook al een artikel met berekeningen over de waaschijnlijkheid in deze zaak.

]]>
Door: Paul http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36045 Thu, 15 Apr 2010 10:03:16 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36045 En nu ze is vrijgesproken kunnen we haar voortaan (cf. haar eigen wens) Lucia de Berk noemen in plaats van Lucia de B. ;-)

]]>
Door: Doktoren zijn geen statistici | Wat Rick wil zeggen http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36044 Wed, 14 Apr 2010 16:34:18 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36044 [...] onderwerp “how stats fools juries”. Ik moest aan deze video denken toen ik het bericht over Lucia de B. zag staan op Wiskundemeisjes (een van mijn favoriete blogs) waarbij zij ook het statistische gedeelte in deze zaak aanhaalde. [...]

]]>
Door: Sander http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36043 Wed, 14 Apr 2010 16:20:01 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36043 Ik kreeg vandaag de pythagoras thuis. Daar staat een interview met Richard Gill in en word inderdaad de zaak van Lucia de B. genoemd.

groetjes Sander

]]>
Door: Ionica http://www.wiskundemeisjes.nl/20100414/lucia-de-b-vrijgesproken/comment-page-1/#comment-36042 Wed, 14 Apr 2010 14:40:48 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=6177#comment-36042 Heel goed nieuws!

]]>