Reacties op: Beste Leidse geesteswetenschappers... over succesvolle alumni http://www.wiskundemeisjes.nl/20120924/over-succesvolle-alumni/ Ionica & Jeanine Wed, 26 Sep 2012 16:09:02 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 Door: wildplasser http://www.wiskundemeisjes.nl/20120924/over-succesvolle-alumni/comment-page-1/#comment-39126 Wed, 26 Sep 2012 16:09:02 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7724#comment-39126 Ik denk trouwens dat een groot aantal daklozen geen email heeft, of er niet op reageert. (ik wil daarmee niet suggereren dat 77 % van de alumni inmiddels de daklozenstatus heeft bereikt)

]]>
Door: Ionica http://www.wiskundemeisjes.nl/20120924/over-succesvolle-alumni/comment-page-1/#comment-39070 Tue, 25 Sep 2012 07:32:42 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7724#comment-39070 Bedankt voor de uitgebreide reactie, ik had vorige week gebeld met het onderzoeksbureau. Die verwezen me door naar de universiteit en daar kreeg ik steeds een telefoonbeantwoorder.

Goed om te horen dat het onderzoek een stuk zorgvuldiger was dan het leek!

]]>
Door: Gerdine Kuggeleijn http://www.wiskundemeisjes.nl/20120924/over-succesvolle-alumni/comment-page-1/#comment-39069 Tue, 25 Sep 2012 07:21:13 +0000 http://www.wiskundemeisjes.nl/?p=7724#comment-39069 Beste wiskundemeisjes,

Dank voor jullie kritische column naar aanleiding van het door ons gepubliceerde onderzoek.

Jullie stellen terecht dat de mate van representativiteit samenhangt met de mate waarin de doelgroep als totaal is bereikt en dus daadwerkelijk in staat is geweest aan het onderzoek deel te nemen.

Bij de uitvoering van het onderzoek is iedereen waarvan een e-mail adres bekend was in eerste instantie per e-mail uitgenodigd voor deelname. In tweede instantie is aan iedereen die niet gereageerd heeft op de benadering per e-mail alsmede aan iedereen waarvoor geen dan wel een ongeldig e-mail adres voorhanden was een schriftelijke vragenlijst toegezonden. In vervolg daarop is aan de volledige groep waarvan alsnog geen reactie was ontvangen een reminder verzonden. Door deze werkwijze te hanteren en niet op voorhand steekproeven te trekken uit de populatie is iedereen waar mogelijk in de gelegenheid gesteld zijn / haar reactie te geven.

Het betreffende onderzoek maakt daarnaast deel uit van een reeks van onderzoeken, welke het onderzoeksbureau DESAN jaarlijks uitvoert onder diverse groepen alumni. In dat kader wordt ook jaarlijks non-respons onderzoek uitgevoerd onder degenen die niet hebben deelgenomen, dan wel worden binnen bepaalde onderzoeken de non-respondenten telefonisch verzocht alsnog deel te nemen.

Hieruit weet het onderzoeksbureau dat het niet zo is dat bepaalde groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn. Redenen om niet deel te nemen zijn bijvoorbeeld: te druk of geen zin. De diversiteit aan respondenten (bijv. aantal werklozen wat gereageerd heeft) laat de verschillende groepen ook zien.

Op basis van zowel de gegevens uit de responsadministratie alsmede het non-respons onderzoek kan gesteld worden dat de uitslag van het onderzoek bij de betreffende aantallen respondenten en het overall responspercentage van 23% een juist beeld geeft van de situatie; waardoor uitspraken over de gehele populatie gedaan kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Gerdine
(hoofd communicatie van de faculteit)

]]>