Wiskundemeisjes

Ionica & Jeanine
 
Slik Internetbureau Rotterdam Internetbureau Rotterdam  • Laatste Reacties

Categorieën

Archief

Vandaag is bekendgemaakt welke toponderzoekers dit jaar een Vici (ook bekend als `grote zak geld') krijgen van NWO. De wiskundemeisjes feliciteren alle onderzoekers die met een Vici hun eigen onderzoeksgroep mogen opbouwen en in het bijzonder Mirjam Dür en Peter Grünwald. Wiskundigen die geen Vici hebben ontvangen, moeten misschien overwegen een umlaut aan hun naam toe te voegen... Hieronder de winnende wiskundige projectvoorstellen.

How to reach the optimum
Dr. M.E. (Mirjam) Dür (v) 28-01-1970, Wenen (Oostenrijk), RUG - Wiskunde en Informatica

If we want to do better, faster, or more efficient, we want to optimize our performance. But how can we identify the best of all available options? This research studies mathematical methods that help answer these questions.


Statistiek als je modellen niet kloppen
Prof. dr. P.D. (Peter) Grünwald (m) 13-04-1970, Geldrop, CWI - Informatica / UL - Wiskunde

Wetenschappers maken volop gebruik van praktisch zinvolle, maar duidelijk foute modellen. Niet-lineaire verbanden worden bijvoorbeeld als lineair gemodelleerd, of afhankelijke variabelen als onafhankelijk, zoals in DNA-sequentieanalyse. Bestaande statistische methoden gaan er echter van uit dat de modellen correct zijn. De onderzoekers ontwikkelen nieuwe methoden die daar niet van uitgaan. Hierdoor kunnen we meer doen met minder data.


Gisteren maakte NWO de namen van de 89 onderzoekers die een Vidi krijgen bekend. Met deze subsidie van maximaal 800.000 euro kunnen deze onderzoekers vijf jaar lang een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Onder de gelukkigen zijn twee wiskundigen.

Random fractals and phase transitions
Dr. F. (Frederico) Camia (m) 22-02-1973, Cesena (Italië), VU - Wiskunde
Toevalsprocessen en zelfgelijkvormigheid komen in de natuur veel voor. Het doel van dit project is om wiskundige modellen van fysische systemen te bestuderen waarin toeval en zelfgelijkvormigheid met elkaar in verband staan, en waarin fase-overgangen plaatsvinden die van grote invloed zijn op hun meetkundige en fysische eigenschappen.

Solving difficult optimization problems
Dr. F. (Frank) Vallentin (m) 07-10-1972, Eslohe (Duitsland), TU Delft - Mathematics
The dilemma of mathematical optimization today is that many, often simple-sounding problems cannot be solved efficiently with current methods. In this project the researchers analyze the symmetry and other structural properties of these problems. This will open new computational ways to find solutions.

We feliciteren Frederico en Frank van harte, al kennen we ze nog niet. Maar wie weet zien we hun onderzoeksresultaten in de nabije toekomst!


04-11-2009

Gisteren maakte NWO bekend welke jonge onderzoekers een Veni krijgen. Dit jaar krijgen maar liefst 143 onderzoekers het bedrag van 250.000 euro om de komende jaren ideeën te ontwikkelen en onderzoeken. Hier vind je de complete namenlijst van alle gelukkigen. Ik telde slechts twee wiskundigen op de lange lijst: Lenny Taelman en Mark Veraar. De wiskundemeisjes werken in hetzelfde gebouw als Lenny en hebben hem al persoonlijk gefeliciteerd, bij deze feliciteren we ook Mark van harte! Hieronder lees je hun winnende onderzoeksvoorstellen.

Lenny Taelman - Special Values and t-Motives
Moeilijke rekenkundige vragen over bijvoorbeeld priemgetallen of het bestaan van gehele oplossingen van vergelijkingen zijn vaak beter te begrijpen wanneer ze meetkundig bekeken worden. In dit onderzoek worden problemen over 'speciale waarden' op een meetkundige manier benaderd.

Mark Veraar - Optimale gladheid in vergelijkingen met ruis
Allerlei processen om ons heen zijn onderhevig aan ruis. Wiskundigen modelleren deze processen aan de hand van vergelijkingen met toevalsvariabelen. Dit onderzoek gaat over de optimale gladheid van oplossingen van zulke vergelijkingen.

Toevallig stond deze week dit stripje op PhD Comics, iets waar Mark en Lenny hopelijk geen voorbeeld aan gaan nemen!


veniphd


07-08-2008

NWO maakte deze week bekend welke onderzoekers een Veni-of Vidi-subsidie krijgen. Drie wiskundigen kunnen drie jaar onderzoek doen met het geld van hun Veni-subsidie.

Krommen met veel punten
Dr. R.N. (Remke) Kloosterman (m) 05-03-1978, UU - Wiskunde
Elliptische krommen zijn krommen met extra structuur. Onbekend is of elliptische krommen met veel `speciale' punten bestaan. In dit project worden families van elliptische krommen onderzocht, om vast te stellen of zulke krommen bestaan. Deze krommen hebben toepassingen in bijvoorbeeld de cryptografie.

Plotselinge veranderingen in toevallige netwerken
Dr. T. (Tobias) Müller (m), 31-05-1973, VU - Wiskunde
Uit computersimulaties blijkt dat een netwerk dat ontstaat door willekeurig gekozen punten in het vlak elk met de k dichtstbijzijnde punten te verbinden, dramatische verschillen in gedrag vertoont als k een klein beetje verandert. Dit gaan we verklaren.

Meetkunde van de kleinste deeltjes
Dr. W.D. (Walter) van Suijlekom (m) 28-6-1978, RU - Wiskunde
Het Standaard Model van de elementaire deeltjes geeft een zeer nauwkeurige beschrijving van de kleinste bouwstenen van ons universum. Dit project heeft als doel de wiskundige structuur van het model te ontrafelen met behulp van een nieuw soort meetkunde.

Gled

Met een Vidi-subsidie kan er vijf jaar onderzoek gedaan worden en kunnen er ook medewerkers worden aangenomen. De volgende (min of meer) wiskundige voorstellen werden beloond.

Wiskunde van de witte bloedcel
Dr. J.A.M. (José) Borghans (v) 01-01-1972, Geleen, UMCU - Immunologie
Witte bloedcellen strijden tegen ziekteverwekkers. De aanmaak en levensduur van deze cellen kan ernstig verstoord raken tijdens infecties en leukemie. Dit onderzoek volgt de levensloop van witte bloedcellen in gezonde en zieke mensen met behulp van wiskundige modellen.

The Moduli Space of Curves
Dr. S. (Sergey) Shadrin (m) 20-07-1980, UvA - Wiskunde
Two-dimensional surfaces (like sphere, torus, surface of pretzel) with algebraic structure on them form highly non-trivial geometric objects, especially important in modern mathematical physics. We study them using a variety of methods coming from quantum theory and topology.

Gegevens samenvatten in eenvoudige patronen
Dr. Drs. A.W. (Alwin) Stegeman (m) 25-06-1975, Deventer, RuG - Psychometrie
In veel wetenschapsgebieden worden tegenwoordig grote hoeveelheden gegevens verzameld en geanalyseerd. Vaak worden hierbij methoden gebruikt die de gegevens samenvatten in makkelijk te begrijpen patronen. Dit onderzoek gaat over het wiskundig begrijpen en verbeteren van deze methoden.

Improving the quantum computer
Dr. R.M. (Ronald) de Wolf (m) 28-01-1973, CWI - Informatica
Computers based on quantum mechanics are potentially much stronger than our current computers. This research aims to improve such computers in three ways: by finding new applications, making them more noise-resistant, and making links with classical computer science.

Grootschalige bedieningssystemen onder de macroscoop
Dr. A.P. (Bert) Zwart (m) 16-04-1974, CWI - Wiskunde
Wiskundige modellen voor computer- en communicatienetwerken, call centers en productieprocessen zijn vaak hoog-dimensionaal en daarom moeilijk analyseerbaar. Dit onderzoeksproject beoogt de complexiteit van dergelijke modellen te reduceren door zich te richten op het macroscopische gedrag.

Gled

De wiskundemeisjes feliciteren al deze onderzoekers van harte en hopen dat ze mooie resultaten zullen vinden!