Wiskundemeisjes

Ionica & Jeanine
 
Slik Internetbureau Rotterdam Internetbureau Rotterdam • Laatste Reacties

Categorieën

Archief

Onderwijsrumoer


In Algemeen,Nieuws,Onderwijs, door wiskundemeisjes

Meestal mengen de wiskundemeisjes zich niet in verhitte discussies (niet online, althans). Nu doen we het toch. Er gebeuren namelijk allerlei belangrijke dingen omtrent de wiskundevoorstellen havo en vwo voor 2007 en later.

schoolbord

Een paar weken geleden kwam de resonansgroep wiskunde met een advies. De resonansgroep wiskunde is door de minister van OCW opgericht om de aansluiting van het nieuw voorgestelde programma voor havo en vwo op het hbo en wo te toetsen.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:
1. Zorg ervoor dat het ontwikkelen van reken- en formulevaardigheid weer als een rode draad door het gehele wiskundeonderwijs heenloopt.
2. Splits voor alle wiskundevakken het centrale schriftelijke eindexamen (CE) in twee delen: een deel dat zonder hulpmiddelen (grafische rekenmachine en formulekaart) wordt afgenomen, en een deel waarin wel van deze hulpmiddelen gebruik mag worden gemaakt.
3. Heroverweeg de rol van contexten in het wiskundeonderwijs.

De rol van de grafische rekenmachine (GR voor vrienden) in het middelbaar onderwijs is een terugkerend gespreksthema onder docenten die de eerstejaars studenten wiskunde onder hun hoede hebben. Vaak blijkt inderdaad dat de GR teveel gebruikt wordt, waardoor basale reken- en formulevaardigheden in het gedrang gekomen zijn. Daarom leek het mij een bijzonder goed idee om deze vaardigheden apart te toetsen, zonder GR en formulekaart. Natuurlijk zie ik ook het nut van de grafische rekenmachine, het is een goede voorbereiding op rekenen en modelleren met een computer, wat in het vervolgonderwijs vaak terug zal komen.

Het bestuur van de NVvW echter was niet blij met het advies van de resonansgroep en stuurde een gepikeerde brief. Inzet is dat het programma juist op advies van de universiteiten veranderd was: uit de academische wereld bleek vraag naar vaardigheden als zelf problemen oplossen, redeneren en bewijzen. Het bestuur van de NVvW erkent dat de grafische rekenmachine vaak verkeerd gebruikt wordt en dat daar iets aan moet gebeuren, maar ziet niets in aparte toetsing op het CE.

De NVvW ontkent dus niet dat de algebraïsche vaardigheden van leerlingen niet meer zijn wat ze vroeger waren, maar zegt dat dit gecompenseerd wordt door andere vaardigheden, zoals het gebruik van computers en redeneren. De NVvW vindt dat de resonansgroep teveel nadruk legt op de algebraïsche vaardigheden en te weinig op de andere vaardigheden die daarvoor in de plaats gekomen zijn en op de andere onderdelen van het programma. Ook geeft de NVvW zelf een aantal punten waarop het wiskundeonderwijs verbeterd kan worden. Bovendien vindt het bestuur dat ook het hbo en wo verantwoordelijkheid moet nemen voor de aansluiting tussen hbo en wo.

Maar buiten deze argumenten lijkt de brief deels een persoonlijke aanval te zijn. Uit de volgende citaten blijkt dat de NVvW weinig genegen is de resonansgroep serieus te nemen en dat ze zich gepasseerd voelt:

Het lijkt ons evenmin verstandig om vanuit een verengd perspectief van doorstroomrelevantie absolute uitspraken te doen over de inhoud van de programma’s. We begrijpen de ijver van de Resonansgroep en het gevoel van urgentie van het probleem. Maar toch: het had de Resonansgroep gesierd als zij hier enige bescheidenheid had getoond, door te beseffen dat haar kennis van het programma en het onderwijs uit de aard der zaak beperkt is.

en:

Samen met docenten uit WO en HBO kijken we naar de aansluiting in de hoop er beiden wat van te leren en er beiden her onderwijs mee te verbeteren. Er is bij ons ook wel eens een verlangen naar een Resonansgroep voor het hoger onderwijs…

en:

De leraren waren met opzet geweerd uit de Resonansgroep. We bieden u hierbij de reactie van het veld aan en hopen dat u die in de uiteindelijke besluitvorming zult willen betrekken. Een stellingenstrijd heeft geen enkele zin, we moeten het samen doen.

Voor een uiterst degelijk commentaar op de brief van het bestuur van de NVvW verwijs ik jullie door naar de reactie van Henk Pfaltzgraff, die ook spreekt vanuit de onderwijspraktijk.

En dan nu de vraag aan onze lezers: hoe denken jullie (leerlingen, studenten, leraren, academici) over al deze onderwijsvernieuwingen? En hoe hebben jullie de overgangsproblemen tussen vwo en wo ervaren?

(Jeanine)

74 reacties op “Onderwijsrumoer”

 1. Jan B:

  Geeft niet, Vincent, daar hebben we allemaal wel eens last van; een raar soort blinde vlek; menen op je beeldscherm hetzelfde te zien als wat je in je hoofd hebt en pas na 'Submit Comment' ontdekken dat dat precies omgekeerd is. Laatste durfde ik hier om dezelfde reden met droge ogen te beweren dat de wortel(2)=4...
  Brrr.. en vluchten kan niet meer...

 2. Pimzor:

  *Valt laat weer binnen*

  "Ik zou gebruiken dat a > b d.e.s.d.a. a^2 > b^2"

  Is dat waar? Er zijn reële getallen te kiezen waarvoor a b^2 namelijk als je a een negatief getal neemt met een absolute waarde groter dan b. Aangezien -8^2 = 64 en 2^2 = 4 en 64 > 4 maar -8

 3. Pimzor:

  Stomme code. *mopper*

  -Er zijn reële getallen te kiezen waarvoor a kleiner dan b maar a^2 groter dan b^2.

  -Aangezien -8^2 = 64 en 2^2 = 4 en 64 groter dan 4 maar -8 kleiner dan 2.

  Toch?

 4. Han:

  dat klopt
  slim gezien!

 5. Vincent:

  He? nieuw lettertype?

 6. Vincent:

  Even een technisch vraagje tussendoor: hoe maak je een groter dan teken?

 7. Ionica:

  Ha, iemand heeft alles bold gemaakt hier. Opgelost. Hier staan html-tekens: http://www.htmlhelp.com/reference/html40/entities/special.html
  Even kijken of het werkt: >

 8. Vincent:

  Leuk &gt &gt &gt

 9. Vincent:

  hmmmm

 10. Vincent:

  >

 11. Vincent:

  ^>

 12. Vincent:

  ok, ik zal ophouden met dingen uitproberen...

 13. Vincent:

  Maar het blijft toch een soort wonder

 14. Wiskundemeisjes » Onderwijsrumoer (2):

  [...] Na het onderwijsrumoer van de afgelopen weken, dient zich een nieuwe speler aan in het discussieveld: de onderwijsraad, het adviesorgaan voor de regering op het gebied van onderwijs. [...]

 15. Wiskundemeisjes » Onderwijsrumoer (3):

  [...] Ook het Freudenthal Instituut (FIsme) geeft zijn mening in het onderwijsdebat (zie ook hier en hier). [...]

 16. Wiskundemeisjes » Onderwijsrumoer (4):

  [...] Als reactie op het advies van de resonansgroep wiskunde (zie ook ons stukje), heeft het ministerie van OCW een aantal veranderingen aangebracht in de nieuwe concept-examenprogramma’s die in augustus 2007 ingaan. Het gaat om kleine veranderingen, want op het moment dat de resonansgroep gevraagd werd zich te buigen over de programma’s waren de leermiddelen eigenlijk al bijna klaar. [...]

 17. Wiskundemeisjes » “Wisknudde”:

  [...] Wij schreven al eerder over al het onderwijsrumoer: lees hier over de discussie tussen de resonansgroep en de NVvW, lees hier de mening van de onderwijsraad, lees hier over de brief die Jan van Maanen schreef namens het Freudenthal Instituut (lees vooral ook zijn oratie De koeiennon - Hoe rekenen en wiskunde te leren en van wie?) en lees hier wat het ministerie aanpaste in de examenprogramma’s op aanbeveling van de resonansgroep. [...]

 18. Alex:

  hoiii we zitten hier met klein probleempje namelijk we kunnen deze vergelijking niet oplossen:
  (3x+4)/(x-3)

 19. Maartje:

  Volgens mij kun je die vergelijking niet oplossen. Er staat immers niet = (**)

 20. Rinse Poortinga:

  Dan zouden plaatjes ook moeten kunnen:

 21. Rinse Poortinga:

  Dat weer niet, maar vet wel?

 22. Rinse Poortinga:

  Of cursief?

 23. Rinse Poortinga:

  tabel?

 24. Rinse Poortinga:

  De meeste html-codes worden er blijkbaar uitgefilterd.

Plaats een reactie


Je kunt LaTeX gebruiken in je reactie.
Gelieve antwoorden op puzzels tussen [SPOILER] en [/SPOILER] te plaatsen.