Wiskundemeisjes

Ionica & Jeanine
 
Slik Internetbureau Rotterdam Internetbureau Rotterdam • Laatste Reacties

Categorieën

Archief

Boeven vangen met statistiek?


In Uitjes, door wiskundemeisjes

stripje

Zoals je aan bovenstaand stripje kunt zien kunnen statistische cijfers misleidend zijn. Het is daarom van groot belang dat mensen die belangrijke beslissingen moeten nemen op basis van statistiek (bijvoorbeeld rechters) goed nadenken over de interpretatie van de cijfers die ze voorgeschoteld krijgen.

Aanstaande donderdag geeft Prof. Dr. W.A. Wagenaar (onze voormalige rector magnificus, die in die hoedanigheid wel eens een kijkje is komen nemen bij een wiskundecollege!) een lezing over dit onderwerp:

Rechterlijke dwalingen zijn nachtmerries voor iedereen die erbij betrokken is. Iemand op wie geen schuld rust is ten onrechte veroordeeld en de waarheid is niet boven de rechterlijke tafel gekomen. Waarheidsbevinding valt natuurlijk niet alleen binnen het juridische vakgebied, ook andere disciplines houden zich bezig met de waarheid. Daarvoor is een gedegen kennis van logica, kennistheorie, onderzoeksmethoden, dataverwerking en statistiek onmisbaar. Echter, juist rechters staan bekend om hun haast mythisch onvermogen om statistische informatie te waarderen en te interpreteren en juist juristen krijgen geen colleges in methoden en technieken. Wat maakt methodologie en statistiek zo belangrijk bij het zoeken naar recht en welke rol kunnen psychologen spelen in het corrigeren van juristen?

Iedereen is welkom, toegang is gratis!

Tijd: donderdag 7 december, 15.00 - 17.00 uur. Plaats: Pieter de la Courtgebouw (FSW), Wassenaarseweg 52, Leiden, zaal SC01.

(Jeanine)

9 reacties op “Boeven vangen met statistiek?”

 1. martijn:

  Interessant onderwerp. Heb ooit een erg interessante lezing gehoord van Ronald Meester over (de zaak) Lucia de B.

 2. Ionica:

  De discussie over Lucia de B. gaat nog steeds door. Een maand geleden schreef Richard Gill nog een stuk over de statistiek die gebruikt werd in de rechtszaak en welke fouten daarbij zijn gemaakt:
  http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/lucia.html

 3. Pim van Tend:

  Ik weet een voorbeeld dat lijkt op het voorbeeld van het veranderen van de leeftijdsgrens, uit de tijd van de invoering van de euro. Er werd toen gezegd dat de euro het aantal miljonairs zou halveren. Dat ligt toch iets ingewikkelder. Denk aan verdelingsfunctie en overschrijdingskans.

 4. Jan B:

  Veelzeggend dat in twee van de drie bovenstaande reacties de zaak Lucia de B. wordt aangehaald? Immers, een alpha- (zo je wilt gamma-)wetenschap nodigde nadrukkelijk een bèta uit om enig statistisch licht te werpen op de casus in kwestie, maar lijkt (achteraf) dramatisch misgekleund te hebben in de duiding van al het aangeleverde statistische materiaal. (Maarten 't Hart gaf, als parallel voorbeeld, een schitterende miskleuninterpretatie uit nb. de Middeleeuwen(!) in de NRC van enkele maanden geleden). De schoen wringt hem m.i. in het feit dat vanuit een zekere discipline (in dit geval de alpha/gamma Juris) een oordeel/vonnis wordt opgemaakt op feiten die aangeleverd zijn vanuit een geheel andere discipline (bèta c.q. kansberekening/statistiek) welke per definitie onbegrijpelijk is voor de juris omdat men aldaar nooit, of zo ja gebrekkig, onderricht in gekregen heeft. Ik waag me uiteraard niet in het oordeel over het vonnis van Lucia de B. maar vermoed op basis van bovenstaande dat zij veroordeeld is vanwege Non Overlapping Disciplines, ergo dat zij ten onrechte levenslang heeft gekregen; zij had levenslang moeten krijgen vanwege veel hardere feiten dan puur statistische.

 5. Vincent:

  Ik weet niet of het helemaal terecht is om gebrekkige kennis van statistiek bij de rechters als oorzaak van alle ellende aan te wijzen - ook onder beta's is er veel discussie over wat het juiste gebruik van statistiek hier is/zou moeten zijn. Aan de andere kant versterkt dit natuurlijk alleen maar de uitspraak dat het verkeerd/gevaarlijk is iemand te veroordelen op basis van statistische gegevens.

 6. Vincent:

  Daar over gesproken: kennen jullie het verhaal over wiegedood?

  Het schijnt dat tot niet zo lang geleden de wet in, ik geloof, Engeland zo was dat als wiegedood 1 of 2 keer optrad binnen een gezin men gepast medelijden had met de ouders, maar wanneer het 3 keer in een gezin optrad men de kans dat dit toevallig gebeurde als zo klein beschouwde dat er wel moord in het spel geweest moest zijn, en konden de ouders zonder verdere bewijzen wegens drievoudige moord achter de tralies gezet worden.

  Later bleek dat erfelijke factoren wel degelijk van invloed zijn op de kans op wiegedood en dat de kans dat dat meerdere malen in het zelfde gezin voorkomt dus groter is dan je op basis van landelijke babysterftecijfers zou berekenen. Er moeten dus heel veel mensen onschuldig in de gevangenis hebben gezeten nota bene na de ook al niet zo prettige ervaring drie keer een kind te hebben verloren. Ik geloof dat die wet inmiddels veranderd is.

 7. Jeanine:

  @ Vincent: Ja, inderdaad, daar heb ik ook eens een artikel over gelezen in de krant. Tragisch.

 8. Vincent:

  Ongelooflijk he?

 9. Henk:

  Het is al weer even geleden de laatste reactie in dit log, maar ik lees hem nu pas.
  Het verhaal van de wiegedood gevallen in Engeland is helemaal waar en kan op het conto worden geschreven van de "beroemde" kinderarts Sir Meadows, wiens uitspraak was: een keer wiegedood in een gezin is pech, twee keer wiegedood is verdacht, drie keer wiegedood is moord.
  Omdat Meadows als autoriteit gold in zijn vakgebied, zijn de Britse rechters klakkeloos op zijn getuigenis afgegaan. Enkele Britse vrouwen zijn door deze krankzinnige mening tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In vele andere gezinnen zijn overgebleven kinderen uit hun eigen gezin geplaatst en in een pleeggezin terechtgekomen. Nu nog zijn vele oorspronkelijke gezinnen bezig hun ten onrechte afgenomen kinderen terug te krijgen, iets wat natuurlijk niet zomaar meer gaat. De kinderen zijn natuurlijk nu gewend aan het pleeggezin, die je nu natuurlijk op hun beurt moeilijk kunt straffen voor iets waar zij niet schuldig aan zijn.
  De bekendste moeders die getroffen zijn door dit oordeel van Meadows zijn Sally Clark en Angela Cannings, over beide is een boek uitgekomen, waarvan die van Angela Cannings ook in het Nederlands uitkwam (met de titel: Ik blijf toch jullie moeder).
  Zowel Sally Clark als Angela Cannings zijn uiteindelijk vrijgekomen, maar met beide vrouwen en hun gezinnen is het nooit meer goed gekomen. Angela Cannings beschrijft in haar zeer schokkende boek ook het leven na de gevangenschap, maar dat is allerminst een pretje. Haar man psychische problemen, haar enig overgebleven dochter moeilijk opvoedbaar en zelfs drie jaar niet meer naar school geweest. Wat voor leven zal dit kind straks als volwassene hebben. En dat terwijl "kinderarts" Meadows zich nog steeds meer zorgen maakt om zijn eigen reputatie dan om een mislukte kinderopvoeding waarvoor hij direct verantwoordelijk is.
  Met Sally Clark is het nog slechter afgelopen; zij is drie weken geleden plotseling overleden, waarschijnlijk omdat zij het leven niet meer aankon. In- en intriest wat juridici aan kunnen richten als statistiek op een verkeerde wijze aan wordt gepakt.
  In Engeland heeft Justitie inmiddels zijn fouten erkend, in Nederland lijkt het erop dat Justitie alles onder de tafel probeert te vegen. Waarom zit Lucia de B nog steeds vast, terwijl er alleen maar statistiek als "bewijs" is. Zelfs de digoxine vergiftiging bij baby Amber lijkt niet te kloppen. Dit en de hele gang van zaken rond Maurice de Hond in de Deventer Moordzaak (iedereen die serieus bestudeert wat daar aan de hand is komt tot de conclusie dat Maurice gelijk heeft en daar dus een onschuldige man al meer dan 5 jaar gevangen zit) toont aan dat aan de top van Nederland een smerig machtsspelletje gespeeld wordt. De rechtsstaat waar geldt dat je pas veroordeeld wordt als je schuld bewezen is klopt helemaal niets van en het Openbaar Ministerie is niet uit op waarheidsvinding maar op scoringsdrift oftewel zoveel mogelijk zaken afronden en vertoordelingen uitspreken. Dit ten koste van nietsvermoedende onschuldige burgers die als je eenmaal verdacht bent als leugenaars afgeschilderd worden.

Plaats een reactie


Je kunt LaTeX gebruiken in je reactie.
Gelieve antwoorden op puzzels tussen [SPOILER] en [/SPOILER] te plaatsen.