Wiskundemeisjes

Ionica & Jeanine
 
Slik Internetbureau Rotterdam Internetbureau Rotterdam • Laatste Reacties

Categorieën

Archief

"Scholieren mijden wiskunde"


In Nieuws,Onderwijs, door wiskundemeisjes

Dick attendeerde ons op het artikel Scholieren mijden wiskunde in Trouw en op een interview over de Tweede Fase met Paul Drijvers. Gisteren is de nieuwe Tweede Fase van start gegaan. Leerlingen krijgen wat meer vrijheid om vakken te kiezen en wiskunde is niet langer in alle profielen verplicht. Wel kunnen de geïnteresseerde leerlingen dieper ingaan op de stof in het nieuwe vak wiskunde D. Paul Drijvers van het FIsme en secretaris van de Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs gaf gisteren een reactie op BNR nieuwsradio (kies voor 20-8-2007, tijdstip 14.43).

klas

Trouw schrijft:
Een deel van de havo-leerlingen krijgt helemaal geen bètastof meer. Voor havisten met het profiel cultuur & maatschappij is wiskunde namelijk niet langer verplicht. Een derde tot de helft laat dat vak inderdaad vallen, blijkt uit de enquête. Bovendien verdwijnt het vak algemene natuurwetenschappen van het havo-rooster; dat was bedoeld om ook scholieren die geen exact profiel kozen enig begrip van bètazaken bij te brengen.

Paul Drijvers zegt in zijn reactie op BNR nieuwsradio dat het wel meevalt met het aantal leerlingen zonder wiskunde en dat de enquête niet zo'n heel duidelijk beeld geeft. Hij noemt de vernieuwde Tweede Fase "gemengd nieuws", en hij benadrukt dat dit slechts een kleine aanpassing is om de kinderziektes aan te pakken. Over een jaar of vier komt de grote inhoudelijke vernieuwing van de Tweede Fase.

Volgens Drijvers is het probleem dat de beleidsmakers niet consequent te werk gaan. Aan de ene kant wordt er veel geld gestopt in bèta-promotie, denk aan het Platform Bèta Techniek dat wil zorgen voor genoeg bèta's en technici. Aan de andere kant worden besluiten over de Tweede Fase voor een deel niet op grond van inhoudelijke, maar op grond van organisatorische argumenten genomen: het aantal uren wiskunde wordt verminderd, omdat het voor scholen makkelijker is als alle vakken ongeveer evenveel uren hebben.

Er is gesneden in het verplichte deel van de wiskunde in het profiel natuur en techniek, wat het profiel is waarmee leerlingen een bèta- of technische studie kunnen gaan doen. Het nieuwe vak wiskunde D biedt veel interessante onderwerpen en een betere voorbereiding op zo'n studie, maar dat is niet verplicht.

Over dit leuke, nieuwe vak wiskunde D zegt Trouw:

Uit de enquête blijkt dat de helft van de scholieren [die het profiel natuur en techniek hebben - JD] dit nieuwe vak mijdt.

Exacte studies aan de universiteiten zijn daar niet blij mee. „Wij moeten onze inhoud afstemmen op de studenten die dat vak niet hebben gevolgd”, stelt Mark Peletier, hoogleraar wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. „Dat betekent dat het niveau omlaag moet.”

Volgens Drijvers ligt hier het zwakke punt. Universiteiten en hogescholen klagen al een paar jaar over het wiskundeniveau van de eerstejaars bèta- en techniekstudenten, en juist in de verplichte wiskunde voor deze studenten is nu gesnoeid. Volgens Drijvers moeten de toekomstige studenten in exacte vakken goed worden voorbereid, en daarvoor is meer specialisatie en diepgang nodig.

De aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs is met deze aanpassingen dus niet verbeterd, terwijl dat wel nodig is. Drijvers merkt op dat iemand zich zal moeten aanpassen: het voortgezet onderwijs, of het hoger onderwijs, want ze moeten natuurlijk wel op elkaar aansluiten. Een uitdaging voor iedereen.

(Jeanine)

11 reacties op “"Scholieren mijden wiskunde"”

 1. Ionica:

  Oei, oei. Er wordt nu al geklaagd dat de eerstejaars zo weinig kunnen, wordt het dan nog erger?

 2. Jeanine:

  Nee, de studenten met wiskunde D kunnen juist meer, die zonder wiskunde D kunnen inderdaad minder. Er ontstaat dus zelfs een verschil.

 3. Michiel Kosters:

  Het zou wel jammer zijn als het niveau van de wiskundestudenten omlaag gaat (al ben ik van mening dat een achterstand op de universiteit heel snel kan wordgen weggewerkt).
  Wiskunde D ziet er trouwens wel leuk. Ik zie op http://www.fi.uu.nl/ctwo/publicaties/MateriaalDomeinenWiskundeD/welcome.html?
  een lijst van onderwerpen, en daar zitten toch wel een aantal hele leuke bij. "Cryptografie" en "Complexe Getallen" zijn erg leuke onderwerpen, en ik zou het zelf erg leuk hebben gevonden als ze mij dat ook hadden aangeboden op de middelbare school!

 4. Eline:

  Probleem is natuurlijk dat je leerlingen er niet de dupe van kunt laten zijn als scholen geen wiskunde D aanbieden. Want om leerlingen op hun achttiende nog te straffen, omdat ze op hun twaalfde een school kozen die dat vak toevallig niet aanbood, is toch wat... sneu. Maarja, dan moet dus het beginniveau op de universiteit wat omlaag.

  Volgens mij zou het beter werken om voor de leerlingen die wiskunde blijkbaar leuk vinden, het aantal uren wat te verhogen. Ik ken namelijk geen enkele leerling die wel ineens voor NT koos toen hij of zij hoorde dat wiskunde al een stuk minder uren heeft dan vroeger.

  In het kader van deze discussie heb ik ook nog een leuek anekdote. Laatst keek ik met mijn moeder haar oude schoolspullen door. Ik, met NT, was nogal verbaasd wat zij, een alpha-leerling, aan wiskunde kreeg in de vierde. Zij behandelde op de middelabre school namelijk dezelfde stof als ik op de universiteit kreeg.

  Het lijkt me duidelijk dat ik geen voorstander ben van nog meer uren schrappen bij wiskunde.

 5. Steven:

  Het lijkt me duidelijk dat vooral het niveau van het voortgezet onderwijs omhoog moet. Ik pleit ook voor meer diepgang in de verplichte wiskunde; en wat mij betreft mag ook het niveau en diepgang van andere beta-vakken wel beter.
  (dat laatste hoort misschien niet helemaal thuis op een site over wiskunde, maar ik wilde het toch even kwijt.)

 6. Tylen:

  whahaha vet :D

 7. Ellen Molhoek:

  Ik ben moeder van een VWO-student 3e klas. Op zijn school wordt tot mijn grote frustratie niet eens wiskunde D aangeboden. Hij is typisch beta, wil NT profiel kiezen en naar een TU. Wat nu????
  Wat kan ik doen om de school zover te krijgen dat ze wiskunde D wel aan gaan bieden (kind van school halen is vooral nadelig voor het kind en veel minder voor de school).

 8. Johan B.:

  Wellicht een wat late reactie, maar het lijkt me heel duidelijk dat de school sterk anti-beta is. De school zover krijgen om wiskunde D aan te bieden zal de school niet minder anti-beta maken. Uw kind zal hoe dan ook enorm tegengewerkt worden door de school. Ik zou toch sterk overwegen om een andere school voor uw kind te zoeken. Zelf heb ik in het verleden ook te maken gehad met anti-beta-terreur van scholen en/of leraren. Ik ben hierdoor ook een paar keer van school veranderd. Had ik dat niet gedaan, dan had ik nu in de goot gelegen.

 9. Jeroen:

  hey mensen ik heb zelf wiskunde D en het is echt een hell... het is on eerlijk tegenover de havo leerlingen aangezien dit een havo/vwo vak is en dus het eerste jaar met vwo leerlingen in de klas zit. ook hun niveau stof word behandeld in de les

  het is echt een heel zwaar vak

  afrader dus

  grtz Jeroen

 10. Sanne:

  Heej
  ik zit nu in V5 en heb wisD gekozen. Ik vind het vak best leuk en ben zeker blij dat mijn school het aanbied. Het alternatief bij ons op school is bio en dat wou ik helemaal niet.
  Wiskunde D is zeker niet niks. Het zorgt er bij mij voor dat ik ongeveer 3 uur per week meer op school zit dan een C&M vriendin.|En dat je voor die 3 uur ook heel wat huiswerk hebt. Dat is wel zwaar.
  Maar ik vind het zo leuk dat het me meestal niet zo veel uit maakt.

  Scholen die het niet aanbieden kan ik ook wel begrijpen want je hebt gewoon meer wiskunde-uren nodig en het zijn meestal helemaal niet zo veel mensen die het vak ook echt kiezen.
  Maar ik denk hoe langer het vak wisD bestaat hoe meer scholen het zullen gaan aanbieden, dus dat soms een beetje druk op docenten om het vooral maar wel te gaat geven, helemaal niet verkeert is!!

  Groetjes!!

 11. han:

  mooi, gelukkig zijn er nog jongelui die wiskunde D doen. Probeer je tijd wel te verdelen en goet opletten bij Nederlands!

Plaats een reactie


Je kunt LaTeX gebruiken in je reactie.
Gelieve antwoorden op puzzels tussen [SPOILER] en [/SPOILER] te plaatsen.