Wiskundemeisjes

Ionica & Jeanine
 
Slik Internetbureau Rotterdam Internetbureau Rotterdam • Laatste Reacties

Categorieën

Archief

Onderwijsvisitaties wiskunde


In Nieuws,Onderwijs, door Jeanine

Afgelopen week heeft de visitatiecommissie wiskunde van QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) haar rapport gepresenteerd. De commissie heeft de meeste wiskunde-opleidingen aan de Nederlandse universiteiten beoordeeld op allerlei aspecten als bestuur, personeel, voorzieningen, eindtermen, toetsing, studiebegeleiding en de lerarenopleidingen.

Het rapport is hier te vinden. (Aan de Universiteit Leiden is wiskunde samen met de rest van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen gevisiteerd, dat rapport staat op dezelfde site.)

Het algemene deel van het rapport is interessant om te lezen voor iedereen die te maken heeft met het universitaire wiskunde-onderwijs: zien hoe de andere universiteiten zaken aanpakken kan zeker inspiratie opleveren.

Rob Tijdeman, de voorzitter van de commissie, zei in zijn begeleidende voordracht:

In de overgrote meerderheid van de gevallen gaf de commissie echter een overtuigende voldoende. Studenten blijken met plezier en overgave te studeren, zijn enthousiast over de bereikbaarheid van stafleden en de kleinschaligheid van de wiskundeopleidingen, en in het algemeen tevreden over de wijze waarop door hen gesignaleerde problemen worden opgelost. De meeste alumni zijn tevreden over de gevolgde opleiding, zelfs als ze de verworven kennis in hun dagelijkse werk niet meer toepassen, al is de spreiding in opvattingen hier groter. Met name over de lerarenopleiding werden nogal wat negatieve opmerkingen gemaakt. Het was ook goed te merken dat aan sommige klachten van alumni, zoals meer praktijkproblemen of meer aandacht voor Engels, inmiddels tegemoet gekomen was.

gradenboog

De opvallendste aanbeveling gaat dan ook over de universitaire lerarenopleidingen:

De commissie acht het gewenst dat er een sterkere band komt tussen de vakcomponent en de didactisch-pedagogische component van de lerarenopleidingen wiskunde. Dit kan bereikt worden door de lerarenopleidingen binnen de faculteit te plaatsen waar de wiskunde toe behoort, bijvoorbeeld per faculteit een zo’n opleiding. In zo’n opleiding kan aanstaande leraren geleerd worden leerlingen met verschillende capaciteiten ieder op eigen niveau te bedienen en zo ook de meest begaafde leerlingen voldoende uit te dagen. Het wiskundeniveau van de meeste leraren die nu worden opgeleid schiet hiervoor ver te kort. De universiteiten hebben hier ook een sociaal-maatschappelijke taak.

Dit klinkt als een erg goed idee! Ik hoor van studenten aan de universitaire lerarenopleidingen in Leiden weinig positieve geluiden. Maar ik ken natuurlijk niet per se een representatieve steekproef, dus ik ben erg benieuwd naar jullie reacties hierop.

4 reacties op “Onderwijsvisitaties wiskunde”

 1. Relinde:

  Ook mij lijkt het een goed idee de lerarenopleiding wat beter te integreren met de exacte studies, maar meer om organisatorische redenen: bij de lerarenopleiding wat vakken volgen (bijvoorbeeld "orientatie op onderwijs" voor derdejaars studenten) en niet de complete lerarenopleiding, is vaak heel lastig.

  Het probleem van het wiskundeniveau van de universitaire lerarenopleiding ligt denk ik ook bij het verschil tussen tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen. Om een voorbeeld te geven: ik heb bij MasterMath (de landelijke mastervakken voor wiskunde) een vak gevolgd dat speciaal voor de lerarenopleiding bedoeld was, over getaltheorie van derdegraads krommen. Het niveau was te laag om het vak met goed fatsoen op je master-lijst te durven zetten. (Overigens werd het vak wel heel goed gegeven, daarover niets dan lof.) Maar de tweedegraads docenten in de zaal die een eerstegraads bevoegdheid wilden halen, vonden het vak erg moeilijk: modulo rekenen moesten ze van verre ophalen, en van een abelse groep hadden ze nog nooit gehoord. (NB: Dit is verder geen verwijt tegen de mensen in kwestie.)

  Ik krijg het idee dat het wiskundig niveau van de lerarenopleiding minder hoog ligt dan we zouden willen, omdat de instroom zo divers is. Wellicht is het een idee om nieuwe studenten die leraar willen worden, eerst te testen of ze het niveau van een wiskunde-bachelor hebben? Het is helemaal niet zo ongebruikelijk om een HBO-bachelor niet zomaar toe te laten tot een universitaire master, maar een soort schakelprogramma te maken. Als de lerarenopleiding binnen dezelfde faculteit als de wiskundeopleiding zit, dan is zoiets vast makkelijker te realiseren.

 2. Steven:

  In Eindhoven hebben ze op de universiteit alle lerarenopleiding juist bij de opleiding weggehaald en samengevoegd in de TULO (TU LerarenOpleiding, ik geloof samen met Delft en Twente).
  Bij Natuurkunde hadden ze de vakgroep didaktiek min of meer opgeheven, omdat deze erg klein was. Dit zal op andere faculteiten niet anders geweest zijn; ik denk dat daarom de lerarenopleidingen samengevoegd zijn
  De opleiding is nu gericht op veel zelf-evaluatie, didaktiek en een beetje onderwijskunde. Gelukkig zat ik in een groep (van 6 personen), waarin we de zelf-evaluatie na overleg tot een minimum konden beperken. We hebben, bij didaktiek, vooral praktijkgericht gewerkt door bijv. elkaar tips te geven (via intervisie) en deze ook te krijgen van de docent. Dit was wel erg leerzaam.
  Over het vakinhoudelijke gedeel durf ik weinig te zeggen, aangezien ik daar vrijstelling voor had.
  De master voor 1ste-graads leraar tegenwoordig is wel 3 jaar(!!) geloof ik, waarvan je ca. 2 jaar aan vakkennis moet volgen incl. een bedrijfs- of buitenlandstage moet doen (voor leraar natuurkunde dan).

  Sinds kort werkt de TULO ook samen met de fontys-lerarenopleiding, waar ik eigenlijk niet zo'n goed gevoel bij heb (fontys staat nu niet echt bekend om goed vakinhoudelijk onderwijs).

 3. Anton M(ath):

  @Relinde:
  Voor de master '1e graads leraar' staat idd. 3 jaar studeren in deeltijd. Zelf doe ik bedrijfswiskunde op de NHL, die opleiding wordt voor een groot gedeelte gegeven met de 2e graadswiskunde leraar opleiding. Het is inderdaad zo dat je zowel als bedrijfswiskundige en 2e graadsleraar een 'bachelor' graad krijgt (verdient!!). Het niveau hiervan is wel lager dan een bachelor wiskunde van een universiteit. Ter illustratie: Als ik echt wiskunde (dus niet eerste graads leraar) wil gaan studeren aan de universiteit moet ik een schakelprogramma van 45 EC volgen. Voor een 1e graadsopleiding is geen drempel. Een master 1e graads leraar is dan ook wiskundig van een lager niveau dan een master van een 'gewone' wiskunde studie. De titels zijn ook niet hetzelfde. Een eerste graads leraar is 'Master of Education' een wiskundige 'Master of science'. Het primaire beroep van een leraar is ook kennis overbrengen naar leerlingen. Aangezien je op alle wiskundige gebieden met je 2e graads diploma al meer weet dan VWO leerlingen lijkt het me niet reeël om van 1e graads leraren een 'master of science' niveau qua wiskunde te eisen. Dat is overbodig en zal geen 2e graads leraar in deeltijd een master kunnen halen, dan wordt de spoeling 1e graads leraren erg dun. Da's ook de reden waarom het niveau van de 1e graads leraren opleiding niet zo hoog is als een 'gewone' wiskunde opleiding. (denk ik)

  De wiskunde leraren opleidingen zijn natuurlijk qua niveau nog net zo als ze voor het bachelor/master systeem waren. Nu moet men wel overal een etiquet 'master' of 'bachelor' op plakken ook al is er niets veranderd qua niveau. Vroeger was het duidelijk wat drs./dr./ir/ing betekende maar mogen mensen die vroeger geen titel hadden (omdat de studie daar niet hoog genieg voor was) ook een titel voeren. Dus nu hebben we bachelors en masters in alle soorten en maten en dat werkt volgens mij alleen maar verwarrend.

 4. Ton Verhulst:

  "In zo'n opleiding kan aanstaande leraren geleerd worden leerlingen met verschillende capaciteiten ieder op eigen niveau te bedienen en zo ook de meest begaafde leerlingen voldoende uit te dagen. Het wiskundeniveau van de meeste leraren die nu worden opgeleid schiet hiervoor ver te kort."

  Bijna letterlijk de tirade die ik op school heb gehouden tegen de mentor van mijn zoon....
  Het is schadalig hoe weinig inlevingsvermogen de docenten in de tweede fase hebben. Ze zijn absoluut niet in staat de verschillende niveaus van hun leerlingen te onderkennen, in ieder geval om daar mee om te gaan.
  De onderwijsvernieuwingen van de laatste twintig jaar hebben meer kapot gemaakt dat het basisonderwijs alleen. De tweede fase is echt een nationale ramp. Een academicus die nu afstudeert, heeft blijkbaar geen kennis meer van de middelbareschoolstof (dat is niet blijven hangen of zo) en weet ook niet hoe die over te brengen, ziet de valkuilen niet, ziet niet waar de problemen zitten, en weet alleen hoe de grafische rekenmachine werkt.

  Bah.

  grtn, Ton Verhulst

Plaats een reactie


Je kunt LaTeX gebruiken in je reactie.
Gelieve antwoorden op puzzels tussen [SPOILER] en [/SPOILER] te plaatsen.